Circuit universitaire #2 -KI-8-Eb
Mon, September 19 KI-8-EB (Club de golf) (Jaune - Ladies)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Mon, September 19 - Élizabeth Pelletier
4
4
7
6
4
4
9
5
3
46
5
4
4
3
4
6
4
4
4
38 84
Mon, September 19 KI-8-EB (Club de golf) (Jaune - Ladies)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Mon, September 19 - Élizabeth Pelletier
3
5
6
5
3
5
9
4
3
43
4
6
4
3
4
5
5
4
5
40 83
Page reflection