Circuit universitaire #2 -KI-8-Eb
Mon, September 19 KI-8-EB (Club de golf) (Jaune - Ladies)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Mon, September 19 - Mathilde Denicourt
4
5
4
5
4
4
5
4
4
39
5
5
4
3
5
6
4
4
4
40 79
Mon, September 19 KI-8-EB (Club de golf) (Jaune - Ladies)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Mon, September 19 - Mathilde Denicourt
5
5
4
4
2
4
4
4
3
35
4
5
5
4
5
4
4
4
4
39 74
Page reflection